שאלות ותשובות בנושא מערכות ניהול שכר

מה השכר?

פנקס שכר הוא רשימת עובדיה של חברה, אך המונח נהוג להתייחס ל: סכום הכסף הכולל שחברה משלמת לעובדיה. רישומי חברה לגבי משכורות ושכר עובדיה, בונוסים ומסים במקור. המחלקה של החברה המחשבת ומשלמת אותם.

מהו ניהול שכר ב-HR?

שכר מתייחס לתהליך שבו עובדים מקבלים את שכרם. הפונקציות כוללות איזון ותיאום נתוני שכר והפקדה ודיווח מיסים. מחלקת השכר דואגת לניכוי שכר, ניהול רישום ובדיקת מהימנות נתוני השכר.

מהו תהליך השכר?

שכר כרוך בביצוע משימות רבות על מנת להבטיח תלושי שכר מדויקים ובזמן, ועמידה בדרישות מס שכר וניהול רישום. עבדו את השכר מבעוד מועד. תכנן לוח זמנים לעיבוד שכר המאפשר לך מספיק זמן לעבד את השכר ולתקן שגיאות שהתגלו לפני שהעובדים מקבלים את תלושי השכר שלהם.

איך עובד השכר?

מערכת שכר כרוכה בכל מה שקשור לתשלום עובדים והגשת מיסי עבודה. זה כולל מעקב אחר שעות, חישוב שכר, ניכוי מסים וניכויים אחרים, הדפסה ומסירת צ'קים ותשלום מיסי עבודה לממשלה.

איך מבצעים ביקורת על שכר?

מסגרת זמן טובה לתזמון ביקורת שכר היא בסוף כל רבעון של עסקים.

אימות עובדים פעילים

בדוק את שיעור התשלום

סקירת שעות בתשלום

השווה דוחות שכר למנהל חשבונות

עיין בהגשות למס שכר

סקירת תיאום בנק

מה תפקידו של שכר?

פונקציית השכר היא אחת התפקידים הבסיסיים של כל ארגון. ברמה הבסיסית היא מבטיחה שכל העובדים יקבלו את שכרם. בפועל, פונקציית השכר משתרעת על מגוון רחב למדי של סוגיות מנהליות ועבודה.

מדוע חשבוני השכר כל כך חשובים?

החשיבות של שכר בארגון. שכר הוא חלק בלתי נפרד מכל הארגונים. מחלקת השכר אינה אחראית רק על תגמול השכר של העובדים, אלא היא גם ממלאת תפקיד חיוני בהגנה על המוניטין של החברה על ידי הקפדה על עמידה בחקיקה השונה.

מהם השימושים במערכת לניהול שכר?

מערכת ניהול השכר עוסקת בהיבטים הכספיים של שכר העובד, קצבאות, ניכויים, שכר ברוטו, שכר נטו וכו' והפקת תלושי שכר לתקופה מסוימת. היתרון הבולט של מערכת ניהול שכר הוא היישום הקל שלה.

מהו מנהל שכר?

ניהול שכר מוגדר כל אחת מהמשימות הנחוצות לארגון התגמול של העובדים עבור השעות שעבדו. זה עשוי לכלול שמירת סכומים עבור שעות עבודה של עובדים, שיעורי שכר וניהול תשלומים לעובדים.

מהי מערכת לניהול שכר?

מערכת ניהול שכר היא המערכת שבאמצעותה מעסיקים יכולים לשלם לעובדים עבור העבודה שסיימו. למרות שחשבונית השכר נראית כמו משימה ארצית, היא כרוכה בהיבטים רבים כולל ניכוי מסים מכל תלוש שכר והקפדה על תשלום מדויק של כספים לסוכנות הממשלתית הנכונה.

מהי תוכנה לניהול שכר?

תוכנת שכר היא טכנולוגיה שמטרתה לייעל ולהפוך את תהליך התשלום לעובדי החברה לאוטומטי. ניתן לרכוש תוכנת שכר מספק טכנולוגיית משאבי אנוש או לכלול כמודול בחבילה גדולה יותר של תכנון משאבים ארגוניים (ERP).

מהי חשבות שכר?

בדוח רווח והפסד, הוצאות השכר הן חלק מעלות העבודה. הם כוללים משכורות לעובדים, תשלומי מעסיק עבור ביטוח בריאות או הטבות דומות, מיסי שכר ששולמו על ידי המעסיק, בונוסים, עמלות והוצאות דומות.

רכיבים של מערכת שכר

כדי לוודא שהם מצייתים לתקנות של שירות מס ההכנסה (IRS) ולחוקי המדינה והמקומיים, חברות חייבות לכלול מידע חיוני על עובדים וחברה במערכות השכר שלהן. הקמה והפעלה של הרכיבים השונים המרכיבים מערכת שכר דורשים בדיקת נאותות וידע הולם בחקיקת המס.

מידע על העובדים

במהלך תהליך ההעסקה החדש, חברות חייבות לאסוף מידע כגון ביטוח רפואי וטפסי W-4 כדי לקבוע מה יש לנכות מתלוש השכר של העובד. טפסים אלה גם מספקים למעסיקים מידע חיוני, כגון מספר הביטוח הלאומי של העובד וסכום ניכוי המס במקור למטרות מס פדרליות ומדינתיות. המערכת חייבת גם לעקוב ולעבד שינויים שבוצעו במצב הפטור ממס של העובד, פנסיה, תוכניות ביטוח או קרנות פרישה.

מידע על שכר

כחלק מתהליך הגיוס החדש, מערכות השכר כוללות רכיב הקובע אילו עובדים הם משרה מלאה, חלקית וקבלנים. סיווג עובדים במערכת שכר חשוב מאחר שהממשלה גובה קנסות גבוהים על חברות שמסווגות עובדים בצורה שגויה.

דפי זמן

ללא ידיעה על מספר השעות שעובד עבד, מעסיקים אינם יכולים לקבוע מה לשלם לעובד. בעוד שחלק מהעובדים מקבלים משכורת, אחרים מקבלים פיצוי לפי שעה או מוגדרים כעובדים שאינם פטורים. מערכות שכר כוללות מידע על גליונות זמנים או אזורים שבהם נרשמות שעות עבודה שעתיות ושעות שאינן פטורות ונבדקות על דיוקן. ניתן לאסוף מידע באמצעות שעון נוכחות ממוחשב, שעון חותמת כרטיס ניקוב או גיליון זמנים מנייר.

מסים וניכויים ישימים

למרות ש-IRS מספק לחברות טבלאות מס לחישוב ניכויי מס לעובדים, ספקים ומערכות מחשוב שכר יכולים גם לספק מידע זה. מעסיקים חייבים לקחת בחשבון את הרווחים השנתיים, רמות השכר והטבות המס מהשנה עד היום, בעת סיכום המסים החלים. בנוסף, מערכות שכר חייבות לחשב ניכויים שנעשו באמצעות תוכניות פנסיה, 401(k)s, תוכניות ביטוח, דמי איגוד ועיטורים. כמו כן, מחלקת השכר עוקבת אחר הלוואות וניכויים אחרים בעלי סכומי תקרה ומפסיקה את ניכויי המשכורת כאשר הסכום הכולל נפרע.

מרשם שכר

פנקס השכר מסכם את פרטי ההשתכרות והניכויים של העובדים ברישום יומן המוכנס לפנקס הכללי לצורכי חשבונאות ומחקר כללי. פנקסי שכר משמשים גם ליצירת דוחות מס. מסמכים אלו מוכנים על ידי צוות שכר או מופקים באמצעות מערכות מחשוב שכר.

תשלומים ידניים

מדי פעם, חברות מוציאות לעובדים תלושי שכר ידניים בין תקופות שכר בגלל הפסקת עבודה או טעות בשכר. מערכות השכר חייבות לחשב את סכום השיק בפנקס השכר לצרכי מס ודיווח. כך מובטח כי סכום ניכוי המס במקור של המעסיק תואם עם ניכויי העובדים.

שכר מתייחס לניהול משכורות, שכר, בונוסים, שכר נטו וניכויים של העובדים. זה מורכב מתעודת העובד, שם העובד, תאריך ההצטרפות, רישום נוכחות יומי, משכורת בסיסית, קצבאות, גמול שעות נוספות, בונוס, עמלות, תמריצים, תשלום עבור חגים, חופשות ומחלה, ערך ארוחות ולינה וכו'. ניכויים כגון PF, מסים, תשלומי הלוואות או מקדמות שנטל העובד. בזמן ניהול השכר הבסיסי החודשי, נלקחות בחשבון HRA, שינוע והטבות מיוחדות אחרות כגון ניידות וכו'. ישנם כמה ניכויים שהם קופת גמל (12%) מהשכר, מיסים וניכויים אחרים.

ניכויים כגון מס והלוואה/מקדמות שנטל העובד מארגונים מנוכים רק במקרים הרלוונטיים. קצבת יקירות וקצבת שכר דירה ניתנת בשיעור קבוע הקבוע בחוק העבודה. קופת גמל מנוכה מהשכר ברוטו של העובד על בסיס חודשי בהתאם לחוק העבודה, הניתן לאחר מכן לעובד. גם ארגונים תורמים סכום זהה לקופת הגמל של העובד.

השכר השנתי מורכב מקצבאות נסיעות לחופשה, תמריצים, בונוסים שנתיים, שוברי ארוחות/החזרים והחזרים רפואיים. קצבאות, תמריצים, בונוסים והחזרים מבוססים על מדיניות ארגונית. חלק מהארגונים סיפקו את הקצבאות בתעריף קבוע, למשל 10% או 12% מהשכר הבסיסי. ארגונים מסוימים הולכים על תמריצים מבוססי ביצועים.

המשמעות של מיקור חוץ בשכר

תעשיית מיקור החוץ צומחת בקצב גבוה יותר. מיקור חוץ של משאבי אנוש מסייע לאנשי משאבי אנוש להשתחרר מהעבודה השגרתית היומיומית ולקחת חלק בתהליכים ברמה האסטרטגית. ארגונים באמת לא לוקחים משאבי אנוש כפונקציה אסטרטגית; מתייחסים אליו כאל חטיבת עבודת נייר בלבד. לכן הם רוצים להפחית את העלות המושקעת בפעילויות משאבי אנוש.

בהודו מיקור חוץ של שכר הוא אחד מתהליכי משאבי אנוש והוא במיקור חוץ מאז 1997. מיקור חוץ של שכר כולל ארגון חיצוני המבצע את כל הפעילויות הקשורות לניהול שכר.

שירותי ייעוץ משאבי אנוש כגון Ma Foi וחברות רבות אחרות הגיעו עם מיקור חוץ של שכר. ארגוני מיקור חוץ שואפים לספק הטבות לחיסכון בעלויות ללקוחותיהם. הארגונים משתמשים בחטיבת השיווק שלה באופן יסודי כדי לרכוש מספר רב יותר של לקוחות ולשמר אותם. מיקור חוץ של שכר אינו מספק הפחתת עלויות רבה אך הוא מניב באיכות גבוהה. מכיוון שמיקור חוץ של תגמול דורש הרבה סקר שוק וידע בתעשייה, לא קל לארגון לבצע את המשימות עם הפעילות העסקית התפעולית שלו.

מיקור חוץ הועיל לא רק לנותני השירותים אלא גם לארגונים ולכלכלת המדינה. זה מאפשר להנהלה להתמקד בכישורי הליבה ובתכנון אסטרטגי. היא שומרת על סודיות חבילת השכר המוצעת לעובדים מכיוון שהיא גוף חיצוני המנהל. ארגונים אינם חייבים לעקוב אחר החוק הקשור לשכר ופיצויים; חברת מיקור החוץ היא שצריכה לטפל בה. הוא מציע תוצאות איכותיות. זה מאוד חוסך זמן וחסכוני. הוא גם מציע הגנה משפטית שכן חברת מיקור חוץ אחראית לכל העניינים המשפטיים.

חברות מיקור חוץ נהנות מהטבות ההכנסות שכן השירותים מוצעים לחברות MNC. יצוא השירותים גרם למערכת הכלכלית להתפתח יותר ולתרום לצמיחת התמ"ג.Source by Kranti Gaurav

You may also like...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.